Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο ‘Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης’ με δύο κατευθύνσεις

Α. Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε Καταστάσεις Κρίσης

Β. Διαμεθοδικές Παρεμβάσεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς

Το Π.Μ.Σ. είναι διαρκείας 3 εξαμήνων και προσφέρεται στην ελληνική  γλώσσα (γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εξετάσεων, και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική γλώσσα σε μεμονωμένες διαλέξεις καθώς για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Στην Κατεύθυνση Α γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην Κατεύθυνση Β γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης  στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης

 

 

         Νέα – Ανακοινώσεις

Κύκλοι Σπουδών

Γιατί να σπουδάσετε σε εμάς

 

Παροχή εξειδικευμένης σύγχρονης εκπαίδευσης στο πεδίο της αποτελεσματικής παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης

 

 

Διεπιστημονική και Διαμεθοδική προσέγγιση

Το ΠΜΣ «Διαμεθοδικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» προσφέρει σύγχρονες ειδικεύσεις.

 

ΕΛΜΕΠΑ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71004

Ηράκλειο  Κρήτης

Χάρτης:

Γραμματεία ΠΜΣ
Κος. Κώστας Φραγκιαδάκης
Τηλ.: 2810-379536
2810-379534

e-mail:swcrisis@hmu.gr

Διευθύντρια ΠΜΣ
Δρ.Παπαδάκη Βασιλεία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

e-mail: vpapadaki@hmu.gr

 

Copyright © 2020, ΕΛΜΕΠΑ Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών – Δ/νση Πληροφορικής