Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» στο οποίο θα αναγράφεται και η κατεύθυνση φοίτησης: «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις Κρίσης στην Οικογένεια» ή «Διαμεθοδικές Παρεμβάσεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς».