Αίτηση Υποψηφιότητας 2023 – 2024

 

Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες

  Ημερομηνία
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών εως 31/7/2023
Διεξαγωγή συνεντεύξεων 30-31/8/2023
Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων 27/9/2023
Εγγραφή επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. και καταβολή προκαταβολής τελών φοίτησης 27/9/2023 – 3/10/2023
Έναρξη μαθημάτων 5/10/2023