Αίτηση Υποψηφιότητας 2023 – 2024

(η σελίδα είναι υπο ενημέρωση!)

Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες

  Ημερομηνία
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών
Διεξαγωγή συνεντεύξεων
Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων
Εγγραφή επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. και καταβολή προκαταβολής τελών φοίτησης
Έναρξη μαθημάτων

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη (2023 – 2024)